Qing Cedar ft. Evance – Meye Lyrics

0
Qing Cedar
Qing Cedar

[sharethis-inline-buttons]

”Meye” Hit maker Qing Cedar finally unleashed Lyrics of his song which features Evans check out and you will love it.

Watch video as your learn the lyrics below

To advertise on our website or make general enquiries, please email us via groovemusicgh111@gmail.com or call us: 057 80 78524

 

VERSE:
Nea ɔdɔ beye me,aa na wayɛ me,ii… (ahh). Makoma no deɛ ɛyɛ wo nkoaa…
Mɛ so wo soro na masɔ wo asie,ee
Bɔfrɛ,a ɛdɛ na abaa da aseɛ..(yee)…
Wa hobraseɛ, Sɛ nea ɛyaa wote ma seɛ (eyiyee)…
Sika no baa, me ne wo bɛkyɛɛ(eiyee eiyee)
Ama ohh Ama,aa
Make you no cry I go hammer (baby yee)
Ama ohh Ama,aa
One day I go hammer

CHORUS:
Wakoma so adeɛ nkoaa na
“Mɛyɛ
Wopɛ ring wopɛ car ɛnkasa
“Mɛyɛ”
Wopɛ dan wo fata nti na mɛyɛ,ee
“Mɛyɛ,oo” “Mɛyɛ”

Mese wakoma so adeɛ nkoaa na
“Mɛyɛ”
Wopɛ ring wopɛ car ɛnkasa
“Mɛyɛ”
Wopɛ dan wo fata nti na mɛyɛ,ee
“Mɛyɛ,oo” “Mɛyɛ”

RAP VERSE 1:
Sɛ nea wosi danedane woho na ɛku mee
Sɛ wo sere,aa wa fonomu dimple na ɛkye mee
Ahomakye mesi woso mɛ gye mahomee
Between me and you I swear gyesɛ yɛ Nyame
Mene wodɔ tese akurasi dan, wo gyina ɛkyira wo hu mu,oo wura mu bɛ hwɛ mu no yɛfɛ
Wodɔ akye me twentwan, mafa Afia, mafa Yaa, Maabena mahu sɛ wodɔ no yɛdɛ
Stick to my bed, meda wo so,aa ma me back no mfa tworɔ me verse…(fa tworɔ me verse)
Girl I wanna touch your chest wodɔ no awura makoma mu (ah) straight to me head
(Hwɛ)…Me hwɛ sɛ nea wodɔ me paa na medɔ wo bia
Anadwo biaa wo worɔ woho na wo gye mania
Wandum nkania koraa na me kata ma nia
Body no yɛ tight yaa na me yɛm hye hye me bia,, Cedar nieoo

CHORUS:
Wakoma so adeɛ nkoa na “Mɛyɛ”
Wopɛ ring, Wopɛ car ɛnkasa
“Mɛyɛ”
Wopɛ dan, wo fata nti na mɛyɛ,ee
“Mɛyɛ,oo” “Mɛyɛ”

Mese wakoma so adeɛ nkoa na
“Mɛyɛ”
Wopɛ ring, Wopɛ car ɛnkasa
“Mɛyɛ”
Wopɛ dan, wo fata nti na mɛyɛ,ee
“Mɛyɛ,oo” “Mɛyɛ”

RAP VERSE 2:
Baby come to daddy
Let me kiss your body
Ma me nfa me nkuto no nsra wo na move your body
I wanna push in mommy
Your love sweet than honey
Come on give it to daddy
Shake your bongo body (Ah)
Ne su ban ne na ahoɔfɛ…I swear body no yɛ tɛtɛtɛɛlɛ
Nano ne kiss mmuee ne na deɛ,aa ɛdɛ
Ɔdɔ papa ɔyɛ ne bibiaa pɛpɛɛpɛ
Baby dance to the beat
Stand on your feet
Me bɛ gyina wakyi ɛno yɛ back on the heat
This be love for the day
Yɛn kɔ adwuma holiday
Anadwo,ii wano dɛdɛ bɛma Yakubu abie yɛ gate (Ah)
Me hwɛ sɛ nea wo dɔme paa na medɔ wo bia
Anadwo biaa wo worɔ woho na wo gye mania
W’andum nkania no mpo na me kata mania body no yɛ tight,, yaa na me yɛm hye hye me bia,,, Cedar nieo

VERSE:
Ama ohh Ama,aa
Make you no cry I go hammer (baby yee)
Ama ohh Ama,aa
One day I go hammer

CHORUS:
Wakoma so adeɛ nkoa na “Mɛyɛ”
Wop3ɛ ring,, Wopɛ car ɛnkasa
“Mɛyɛ”
Wope dan,, Wo fata nti na mɛyɛ,ee
“Mɛyɛ,oo” “Mɛyɛ”

Mese w’akoma so adeɛ nkoa na
“Mɛyɛ”
Wopɛ ring,, Wopɛ car ɛnkasa
“Mɛyɛ”
Wope dan,, Wo fata nti na mɛyɛ,ee
“Mɛyɛ,oo” “Mɛyɛ”

[sharethis-inline-buttons]

Click Here>> to Join Our Telegram for the Videos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here